Architektura dawnych cywilizacji ameryki

Dawne cywilizacje kontynentu amerykańskiego należą do niezwykle ciekawych. Zabytki zachowane z tamtych czasów brano nawet za pozostałości zaginionej legendarnej Atlantydy. Niestety w XVI wieku kiedy to Hiszpanie podbili Meksyk oraz Peru wiele przedmiotów zostało zniszczonych co zdecydowanie utrudnia poznanie oraz zrozumienie dziejów tej fascynującej cywilizacji.Dawne cywilizacje Ameryki mogły się z pewnością poszczycić wysokim poziomem rozwoju oraz bogactwem jeszcze tysiące lat przed podbojem przez Europejczyków. Najbardziej znane są dziej Majów, Azteków oraz Inków. Ale istniały jeszcze takie cywilizacje jak Olmekowie, Zapotekowie, Toltekowie. Ludy te wykształciły nie tylko odrębne kultury ale miały rozwinięte własne style w architekturze oraz sztuce. Do dzisiaj Indianie Keczua, będący potomkami Inków, składają rytualne ofiary świętym górom, które tak bardzo silnie zainspirowały tutejsza architekturę.Cywilizacja Teotihuacan obecna od 300 p.n.e. do 500 n.e. na ziemiach Mezoameryki, stworzyła piękne i potężne miasta. Cywilizacji Majów natomiast, która rozkwit przezywała w latach 300-900 n.e. zawdzięczamy wielkie kamienne piramidy, świątynie oraz miasta obronne jak również zapisane hieroglifami teksty matematyczne i astronomiczne. Imperium Azteków natomiast w swoim szczytowym okresie rozwoju (1430-1521) miało sztywna strukturę i nadrzędna role odgrywała religia co znacznie odzwierciedliło się w ówczesnej architekturze. Wielkie azteckie miasto Tenochtitan miało wyjątkowo rozległy zespól świątyń oraz pałac królewski jak również liczne kanały nawadniające. Dominująca forma w monumentalnej architekturze prekolumbijskiej tworzyły ciekawe piramidy schodkowe.   Ich wnętrza były niewielkie tak jakby mniej istotne niż sama ich obecność, stanowiły scenę ważnych uroczystości czy ceremonii. Ogromne znaczenie natomiast miały schody, posagi czy płaskorzeźby.


czytaj więcej