Barok

Brok to nazwa wywodząca się z języka portugalskiego i oznaczająca nieregularna perłę. Styl ten nazwano również niesfornym dzieckiem kontrreformacji zwalczającej w latach 1545-1560 protestantyzm rozszerzający się w północnej Europie. Kontrreformację cechowały głębokie przemiany w Kościele katolickim. Była ona widoczna także w sztuce oraz architekturze, która z Rzymu rozpowszechniła się do Hiszpanii, Francji, Austrii, Bawarii i Ameryki Łacińskiej. A także choć w nieco mniejszym stopniu do protestanckiej wtedy Anglii.Architektura barokowa miała za zadanie pokazanie siły wiary katolickiej. Było to zalecenie potężnego i władczego papieża Sykstusa V, który zrobił bardzo wiele aby ozdobić Rzym oszałamiającymi budowlami i imponującymi placami. Barok był wielkim architektonicznym teatrem, stylem przepełnionym wyobraźnia oraz przepychem. Charakteryzowały go liczne , wspaniałe kopuły, obfitujące krzywiznami i pulchnymi puttami. Najbardziej typowymi jego cechami są pompatyczne i niezwykłe efekty.Jako przykład barokowej architektury można przedstawić kościół San Carola w Rzymie. Pomimo niewielkich rozmiarów jest on kościołem klasztornym.  Pełen dynamizmu i zaskakujących rozwiązań jest on  jednym z największych dzieł rzymskiego dojrzałego baroku. W czasie baroku można również zauważyć rozkwit budownictwa użytecznego i publicznego. Bez wiat pienia najokazalszym miejscem były place, z pięknymi posągami oraz fontannami. Ich imponująca zabudowa cieszy oczy i zachwyca do dziś. Typowym przykładem barokowego placu jest Pizz Navona w Rzymie. Zawiera właściwie wszystkie elementy włoskiego placu miejskiego tamtych czasów. Są to wspaniałe fontanny, kościół Borrominiego obeliski oraz posągi. Plac ten, idealnie przemyślany i urządzony w najdrobniejszych szczegółach jest ulubionym miejscem dzisiejszych rzymian oraz turystów.


czytaj więcej