Renesans poza granicami Włoch

Renesans zapoczątkowany we Włoszech rozpowszechnił się na inne kraje  głównie dzięki kupcom   i  książkom.  Promieniujący z Włoch renesans łączył się  tzw. ciasniejszymi miejscowymi stylami tworząc w ten sposób architektoniczne horbrydy, które do dziś są bardzo interesujące i maja w sobie dużo niepowtarzalnego uroku. Przykładem renesansu we Francji jest zachwycający zamek Francizka I w Chambord. Jego plan i bryła nawiązują do średniowiecznej twierdzy otoczonej murami. Ufortyfikowany i otoczony fosa zamek stoi w ogrodzie otoczonym murem 35- kilometrowej długości. W Hiszpanii natomiast  Eskuliar, budowany od 1562 roku dla Filipa II ogromny zespół architektoniczny, obejmjący pałac królewski i klasztor z kościołem  św. Wawrzyńca, jest jednocześnie odwzorowaniem żarliwej religijności fundatora i tendencji panujących w  architekturze hiszpańskiej okresu renesansu. Budowle te cechują surowe, gładkie i pozbawione ozdób elewacje.  Kościół z kopułą, piękny w swej surowości, zdradza wpływ włoskiego renesansu.Do Anglii renesansowy detal dotarł za panowania Henryka VIII jednak nie był zbyt poważnie traktowany przez ówczesnych angielskich architektów.  Jednym z nielicznych przykładów renesansowej rewolucji w architekturze angielskiej może być rezydencja w Lincolnshire, która została wzniesiona ma miejsce klasztoru katolickiego, który Henryk VIII kazał rozwiązać. Gdyby odjąć wszystkie dekoracyjne wieżyczki, cebulaste hełmy oraz wiatrowskazy, pozostałby budynek o bardzo prostej formie z dużym usytuowanym w centrum dziedzińcem. Większość średniowiecznych pomieszczeń zostało przebudowanych w wyniku renesansowej rewolucji. Okres renesansu wywarł duże piętno na światowej architekturze. Zaczerpnięty nieco z architektury antycznej znacznie odbiegał od strzelistego i wysokiego stylu gotyckiego.


czytaj więcej