Air Force Academy

Amerykańska Akademia Sił Powietrznych nie bez powodu jest dumna z architektur swoich budynków. Można powiedzieć że zarówno  jej nowoczesna architektura jak też monumentalna skała i malownicze otoczenie tworzą swego rodzaju pomnik narodowy. Architektura budynków Akademii, założonej w pierwszej dekadzie zimnej wojny, miała być świadectwem silnej pozycji amerykańskich sił powietrznych szczególnie w ideologicznej bitwie ze Związkiem Radzieckim. Budynki Akademii można określić jako rozłożyste, zimne, lśniące oraz potężne. Taki obraz pokrywa się z założeniami architektury nowoczesnej w połowie XX wieku. Budowę rozpoczęto w 1954 roku, natomiast kampus o powierzchni 73 km 2 ukończono w 1959 roku, wówczas też poświęcono kaplicę zaprojektowaną przez Waltera Netscha. Kaplica ta jest niezwykła zarówno od wewnątrz jak i na zewnątrz. Światło wpada do środka poprzez bardzo bogate kolorystycznie witraże wypełniające przestrzenie pomiędzy przęsłami dachu. Te ekumeniczna kaplice określano jako „falangę myśliwców” stojących na ogonach i czekających na start. Amerykańska Akademia Sił Powietrznych  określana jako narodowy zabytek i jednocześnie kwitnąca szkoła, jest odwiedzana każdego roku przez wielu zwiedzających mimo odludnej lokalizacji. Pomimo upływu czasu budynek ciągłe wydaje się nowoczesny świeży jak w momencie otwarcia w 1958 roku.


czytaj więcej