Wspólnota duszpasterska

Wspólnota duszpasterska jest to nic innego jak zbiorowość wyznawców danej religii na przykład katolicyzmu. Wszyscy wierni, którzy chcą uczestniczyć w danych obrządkach czy praktykach religijnych w określonym wymiarze mogą dołączyć bez ponoszenia żadnych strat czy kosztów do wspólnot duszpasterskich danej kategorii. Wśród popularnych wspólnot o charakterze duszpasterskim występują na przykład grupa ministrantów, schola, żywy Różaniec itd.