Apostolat Maryjny

Apostolat Maryjny jest to wspólnota duszpasterska, jaka zaczęła istnieć jako pierwsza w Kaliszu, a dokładniej w parafii tamtejszej pod wezwaniem świętego Gotarda. Jest to wspólnota ludzi wyznających wiarę w Maryję.