Wspólnota rodzinna

Rodzina to jedna z charakterystycznych rodzajów wspólnot, jakie dzisiaj występują na świecie. Patrząc na rozumienie socjologiczne, rodzina jest to grupa społeczna, która stanowi instytucję społeczną. To główna grupa społeczna, na której oparte jest całe społeczeństwo. Ogólnie rodzina składa się z członków tejże wspólnoty, którzy wykazują związki i relacje wewnętrzne, bardzo intymne, osobiste. Mają uczucie wzajemnego współistnienia, mają na siebie bezpośredni wpływ. Co więcej wydziela się w obrębie rodziny, pomiędzy poszczególnymi jej członkami, rozmaite charakterystyczne dla tej wspólnoty funkcje. Do nich zalicza się funkcję rodzicielską przejawiającą się w byciu matką bądź ojcem, funkcję braterską czyli bycie siostrą bądź bratem, funkcję partnerską czy też małżeńską a więc bycie żoną czy też mężem, partnerem bądź partnerką.
Wyróżnia się także następujące funkcje rodziny – materialno-ekonomiczna, prokreacyjna, seksualna, opiekuńczo-zabezpieczająca, legalizacyjno-kontrolna, socjalizacyjno-wychowawcza, klasowa, kulturalna, prokreacyjna, emocjonalno-ekspresyjna czy rekreacyjno-towarzyska.