Wspólnota pierwotna

Grupa pierwotna, czyli inaczej wspólnota pierwotna, jest to uniwersalna grupa społeczna, która jest charakterystyczna dla każdego typu społeczeństw i dawnych i obecnych. Jest to zupełnie prymarna, całkowicie podstawowa jednostka. Do wspólnoty tej kategorii zalicza się rodzinę, grupę pracowników, ludzi z jednej wspólnoty mieszkaniowej czyli krąg sąsiedzki, ludzi meble kuchenne Warszawa zamieszkujących w danej miejscowości, grupę rówieśniczą itd.
To, co jest charakterystyczne dla pierwotnej grupy to to, że takowa wspólnota odznacza się specyficznymi cechami, jakimi jest duża trwałość takowej grupy – popatrzmy chociażby na rodzinę – z nią mamy stały kontakt przez całe życie, nawet grupa rówieśnicza, sąsiedzka czy pracownicza – to wspólnoty w jakich tkwimy non stop, bo przecież przez cały czas uczęszczania do danej pracy w danym zakładzie pracy, non stop kiedy mieszkamy w obrębie konkretnego rejonu i wraz z nami mieszkają tam nasi sąsiedzi, a także gdy uczęszczamy wspólnie na te same zajęcia szkolne w tej samej klasie czy szkole. Najczęstszą cechą tej kategorii wspólnot okazuje się jednakże przede wszystkim nie za duża liczba członków. Warto wiedzieć, że w obrębie tych wspólnot pojawiają się duże zażyłości, bezpośrednie i bardzo trwałe i mocne interakcje pomiędzy członkami tej wspólnoty.