Wspólnota etniczna

Wspólnota etniczna to nic innego jak grupa etniczna. Jest to zbiorowość, która łączy w sobie ludzi mających identyczne doświadczenia kulturowe, społeczne, historyczne oraz narodowe. Do grupy etnicznej natomiast zaliczają się także jednostki, jakie mają identyczną strukturę społeczną, zwyczaje, rytuały, wierzenia, wyznania, posługują się tym samym językiem oraz mają wspólne dziedzictwo kulturowe. Często wspólnota etniczna odznacza się także identycznym wyglądem zewnętrznym jej członków, a nawet strojem czy jedzoną kuchnią. Dzisiaj występujące grupy etniczne mają po tłumacz przysięgły holenderskiego kilka setek milionów ludzi. Wśród grup etnicznych uznawanych za najbardziej charakterystyczne wyróżnia się chińską grupę etniczną HAN.
Są także i małe grupy etniczne, w jakich członków jest dosłownie kilkudziesięciu. Ogólnie wspólnoty tej kategorii śmiało mogą zostać podzielone na wiele innych podkategorii, a zatem na takie podgrupy jak klany czy też plemiona. Wszystko to na skutek endogamii czy też izolacji fizycznej, które mogą sprawić, że wyodrębniają się zupełnie osobne, oddzielne grupy etniczne.