Wspólnota mieszkaniowa – obowiązki

Wspólnota mieszkaniowa, którą można spotkać w zasadzie wszędzie – w każdej jednej miejscowości, metropolii czy mieście – jest to wspólnota, w skład której wchodzą członkowi automatycznie wybrani. Aby stać się członkiem danej wspólnoty mieszkaniowej nie trzeba robić nic, poza nabyciem określonego typu obiektu. I tak występuje cała masa rozlicznych rodzajów celów, jakie są zapisane wspólnocie mieszkaniowej. Wynikają one na przykład z ustawy o rachunkowości, a więc jest to w tej materii nic innego jak prowadzenie księgowości oraz realizacja rozliczeń poprzez rachunek bankowy. By było to natomiast możliwe trzeba wypełniać CIT oraz mieć wyrobiony NIP. Kolejny obowiązek wynika natomiast z prawa budowlanego.
Jest to narzucenie konieczności prowadzenia skrupulatnej dokumentacji danego lokalu budowlanego. Konieczne jest także poddawanie tychże lokali przeglądom. Następny obowiązek narzucony na członków wspólnoty mieszkaniowej to obowiązek wynikający z ustawy o statystyce publicznej. W tym celu niezbędne staje się uzyskanie REGON i sprawozdawczość, Dodatkowo warto wiedzieć, że w związku z takimi a nie innymi przepisami występującymi generalnie w naszym polskim kodeksie prawnym, każdy zarząd ma mieć ubezpieczenie.