Wspólnota mieszkaniowa

Jednym z typowych rodzajów wspólnot okazuje się wspólnota mieszkaniowa, która jest dzisiaj swego rodzaju stowarzyszeniem powołanym w ściśle konkretnym celu, to jest troski o kwestię zamieszkiwania i zakwaterowania. To wyjątkowo popularny typ wspólnoty, który jest obecny w każdym jednym mieście czy miejscowości. Jako wspólnotę mieszkaniową często określaną skrótem WM od ich nazw składowych określa się nic innego jak ogół, zbiór właścicieli których obiekty i lokale różnego typu stanowią nieruchomość danej kategorii.
A zatem na przykład można mówić o wyodrębnieniu się swego rodzaju wspólnoty mieszkaniowej chociażby w takiej sytuacji, kiedy jest dwóch czy trzech właścicieli i każdy z nich ma pewne lokale, jakie znajdują się w jednym, konkretnym rejonie. Cała ta przestrzeń, na którym natomiast usytuowane są te obiekty i budynki to swego rodzaju rejon wspólnoty mieszkaniowej. Można mówić nawet o tym, że całe osiedla stanowią charakterystyczny typ wspólnoty mieszkaniowej.
Musimy wiedzieć, że takie pojęcie istnieje nie tylko ustnie, nie jest to słownikowy termin, co określenie uregulowane na podstawie istniejących, konkretnie sprecyzowanych przepisów prawnych. Pojęcie to wprowadzone zostało na mocy ustawy o własności lokali pochodzącej z dnia 24 czerwca 1994 roku. Ustawa ta zaczęła natomiast obowiązywać i wchodzić w życie w dniu 1 stycznia 1995 roku. Przepisy zawarte w tej ustawie oraz wszelkie regulacje odnoszą się natomiast do uszczegółowienia zasad działalności, funkcjonowania, tworzenia i celów jakie narzuca się i którymi charakteryzuje się wspólnoty mieszkaniowe.
Regulacje i normy ujęte w tejże ustawie są natomiast ujęte także w Kodeksie Cywilnym. Warto wiedzieć, że wszystko, co miało związek z powstaniem wspólnoty mieszkaniowej w jej dotychczasowym rozumieniu związane było ze zjawiskami i procesami, które występowały w latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia. Wynikało to chociażby z rozwoju przedsiębiorstw deweloperskich a także boomem mieszkaniowym. Zaczęła się także sukcesywnie postępująca z roku na rok prywatyzacja lokali, jakie wchodziły w skład przedsiębiorstw państwowych czy też gmin.
Konsekwencją tych zjawisk było nic innego jak zwiększenie się w zasadniczy sposób liczby obiektów, jakie przynależały do kilku właścicieli. Nierzadko spotykane były również i takie sytuacje, że jeden obiekt należał na przykład do kilkunastu, a nawet w kilkudziesięciu właścicieli. Co to dawało? Otóż wspólnota mieszkaniowa musiała się wyodrębnić, aby zarządzanie chociażby danym obiektem było realne i miało ręce i nogi. Przykładem wspólnoty mieszkaniowej, w której właścicielami jest kilkadziesiąt osób są bloki mieszkalne.
Każdy z nas ma wykupione mieszkanie na własność w danym lokalu mieszkalnym, czyli bloku. Podobnie nasi sąsiedzi, a zatem jak można wywnioskować zarówno my, jak i nasi sąsiedzi jesteśmy elementami wspólnoty mieszkaniowej wyodrębnionej w zakresie danego lokalu czyli konkretnie naszego bloku mieszkalnego. W związku z istnieniem charakteryzowanych wspólnot mieszkaniowych konieczne było wyodrębnienie także pewnych regulacji prawnych aby normowały ich istnienie oraz funkcjonowanie. A zatem o wspólnocie mieszkaniowej w rozumieniu prawnym w naszym kraju mówi się wtedy, kiedy wyodrębniony zostanie pierwszy lokal. Wtedy pojawiają się dwie nieruchomości, które cechują się odrębnymi księgami wieczystymi a zatem nieruchomość budynkowa a także nieruchomość lokalowa.
Na tej podstawie, w oparciu o prawo własności nieruchomości lokalowej mówi się także o wyodrębnieniu prawa współwłasności nieruchomości budynkowej.