Akcja katolicka

Akcja katolicka jest to wspólnota, która występuje w kościele i ma na celu chrystianizację wszelkich dziedzin życia, głoszenie misjo Zmartwychwstałego Jezusa oraz szerzenie wiary katolickiej na rozmaitych obszarach. W ramach akcji katolickiej organizowane są rozliczne pielgrzymki.