Żywy różaniec

Rodzaje grup duszpasterskich

Wspólnota duszpasterska jest to charakterystyczna wspólnota kościoła, jaka została założona zgodnie z wiarą katolicką przez Jezusa. Jest to środowisko wiary. W skład wspólnoty tu charakteryzowanej wchodzi na przykład Rada Duszpasterska, Caritas, Schola, Ministranci, Lektorzy itd.

Zywy Rozaniec

Żywym Różańcem określa się wspólnotę religijną osób świeckich. Tajemnice Różańca odmawia się co dzień. Wspólnoty te nierzadko określa się różami.

Rada duszpasterska i parafialna

Rada duszpasterska

Celem istnienia rady duszpasterskiej okazuje się poszukiwanie sposobów na to, aby wzajemnie rozwiązań problemy duszpasterskie, co więcej ma analizować sytuację występującą w obszarze danego duszpasterstwa.

Rada parafialna

Jednym z typów charakterystycznych wspólnot duszpasterskich okazuje się rada parafialna. Jest to wspólnota, która powinna mieć członków cieszących się w powszechnym zaufaniu. Jest to zbiorowość ludzi głęboko religijnych. Do tego proboszcz jest zobowiązany przedstawiać radzie parafialnej zamierzenia, które dotyczą nowych inwestycji, remontów, prac konserwacyjnych oraz ofiary, darowizny. Rada parafialna trwa w swojej kadencji pięć lat. Nierzadko jest przedłużana.

Grupy i pielgrzymki

Grupy

W zakresie wspólnot duszpasterskich wyróżnia się szereg rozlicznych rodzajów wspólnot, do jakich zalicza się przede wszystkim scholę, ministrantów, żywy różaniec, akcję katolicką i wiele innych, podobnych.

Pielgrzymka

Pielgrzymka jest to specjalnie zorganizowana podróż, jaka odbywa się z powodów czysto religijnych. Mówi się o wyjazdach do sanktuariów rozsianych w obrębie danego województwa, jak także krajowych pielgrzymkach a nawet zagranicznych, do świętych miejsc kultu religijnego.

Forma prawna wspolnoty mieszkaniowej

Ogólnie wspólnota mieszkaniowa to taka jednostka organizacyjna, jaka nie ma osobowości prawnej. W zasadzie to coś na wzór swego rodzaju spółki, firmy czy przedsiębiorstwa. Do niej natomiast przystępują jej poszczególni członkowie automatycznie, czy chcą czy nie chcą, zaraz po tym kiedy wejdą w prawo posiadania danego lokalu, czyli po prostu kupią konkretną nieruchomość.
Musimy wiedzieć, że wspólnota mieszkaniowa powinna cechować się nabywaniem praw, zaciąganiem zobowiązań, pozbywaniem się praw oraz zobowiązań, ich pozyskiwaniem itd. Wspólnota mieszkaniowa ma być efektem wspólnych działań kilku czy kilkudziesięciu nawet właścicieli, będących elementami składowymi charakteryzowanej wspólnoty. Ogólnie wspólnota mieszkaniowa w rozumieniu obowiązujących i istniejących przepisów prawnych posiada przede wszystkim swoją firmę, jaka nazwana jest po prostu wspólnota mieszkaniowa, ewentualnie po tym określeniu wprowadzone jest dodatkowe nazewnictwo, a często adres placówki, siedzibę czyli adres jednego z zarządzających wspólnotą mieszkaniową w ogóle, na przykład adres i dane kontaktowe administratora wybranego przez wspólnotę mieszkaniową, organy, jakie stanowi zarząd wspólnoty albo również zgromadzenie ogółu właścicieli.
Do tego niezbędne pod względem formy prawnej wspólnoty mieszkaniowej są numery – REGON oraz NIP. Pierwszy z nich to numer, który jest nadawany przez Główny Urząd Statystyczny, drugi natomiast to numer nadawany przez właściwy Urząd Skarbowy.

Religia a wspolnota

Do grupy popularnych rodzajów wspólnot, jakie dzisiaj bardzo często występują w naszym kraju zalicza się przykładowo wspólnoty religijne. Jest to zrzeszenie oraz stowarzyszenie wielu osób, które są połączone ze sobą identycznymi przekonaniami religijnymi. Najczęściej mówi się tu o gigantycznych wspólnotach religijnych, mających rozlicznych członków.
Oczywiście nie oznacza to, że na przykład wspólnoty katolickie występują jedynie w Polsce, w Polsce są wspólnoty polskie o charakterze katolickim, gdzie indziej inne. Na całym świecie można przecież znaleźć rozsianych wyznawców rozmaitych wierzeń religijnych, nie są oni skoncentrowani wyłącznie w obrębie jednego kontynentu, kraju czy rejonu. Wspólnota religijna stawia sobie za cel jedno – szerzenie religijności w danym, obranym przez wspólnotę wymiarze. A zatem mają ci ludzie zbliżony mniej więcej do siebie tryb i styl życia. Weźmy za przykład wspólnotę religijną typową w naszym kraju Polsce. Katolicy co dzień rano i wieczorem modlą się, co tydzień w niedzielę chodzą na msze święte o tych samych, zbiorowych godzinach, razem obchodzą katolickie tradycje takie jak święta i wiążące się z tym symbole, obyczaje czy też gesty.
Powiedzmy na Boże Narodzenie wszyscy masowo ubieramy choinkę, zaś na Wielkanoc idziemy ze święconką do kościoła. Ogólnie można mówić więc o jednakowym przynajmniej w kontekście działania i wymiaru wspólnoty religijnej stylu życia. To jaki ma charakter dana wspólnota religijna to już kwestia odrębna i indywidualna dla każdej ze wspólnot z osobna. A mianowicie można wyróżniać wspólnoty religijne o charakterze formalnym, o charakterze nieformalnym, o zasięgu terytorialnym oraz personalny. Jako wspólnoty religijne określa się także wielorakie odłamy religijne, nurty w nich występujące oraz denominacje religijne i religie same w sobie, do tego dochodzą także Kościoły oraz związki wyznaniowe. Jeżeli chodzi o kościół katolicki, to wspólnotami religijnymi są diecezje, parafie, instytuty życia konsekrowanego, stowarzyszenia życia apostolskiego, stowarzyszenia wiernych, prałatury personalne itd.
Wszystkie te wspólnoty religijne natomiast występujące w obrębie kościoła katolickiego zostają uregulowane odpowiednio przez Kodeks Prawa Kanonicznego.

Rodzaje wspolnot mieszkaniowych

Istnieje wiele rozlicznych rodzajów wspólnot, ale wśród nich bardzo ciekawym obszarem i swego rodzaju stowarzyszeniem okazuje się być wspólnota mieszkaniowa. W obrębie wspólnoty mieszkaniowej natomiast wyszczególnia się generalnie dwa rodzaje tychże wspólnot. Po pierwsze można mówić o małej wspólnocie mieszkaniowej, a więc to pojęcie mała odnosi się do maksymalnie siedmiu lokali.
Jest to pojęcie i rozporządzenie, które zostało wprowadzone na mocy Ustawy o Własności Lokali. Drugi rodzaj wspólnot mieszkaniowych to natomiast duża wspólnota mieszkaniowa, jaka ma w swym zakresie minimalnie osiem lokali. Jest ona powołana na podstawie ustawy o własności lokali.