Zrzeszenie

Jednym z typów wspólnot ludzkich jest zrzeszenie czyli inaczej stowarzyszenie. Wielokrotnie we współczesnych czasach te trzy pojęcia wyżej wymienione są ze sobą odpowiednio powiązane, nierzadko stosuje się je jako swego rodzaju synonimy. Niemniej jednak na etapie krystalizowania się pojęcia wspólnoty uznano w teorii Tonniesa – popularnego badacza – że pomiędzy zrzeszeniem, wspólnotą oraz stowarzyszeniem występują zasadnicze różnice, które są na tyle silne, że można mówić o tym, iż zrzeszenie czyli inaczej stowarzyszenie oraz wspólnota wzajemnie się wykluczają. Taka była koncepcja Ferdinanda Tonniesa. On stworzył więc tak zwany model zbiorowości społecznej, który był przeciwstawny typowi zbiorowości określanej jako wspólnota.
Ogólnie zdaniem Tonniesa stowarzyszenie czyli zrzeszenie ma polegać na tym, że kontrolą społeczną jest ujęte w tym przypadku zbiorowości państwo, które to dominuje i stoi na czele instytucji. Ponadto jednostki stowarzyszenia mają mieć między sobą wzajemne relacje nie tak o, po prostu, ale w konkretnych celach, odgrywając w zrzeszeniu odpowiednie role społeczne. Co więcej, jednostki społeczne powiązane są nie duchowo, jak w przypadku wspólnot, na przykład wspólnot religijnych, ale przede wszystkim więzy te wynikają z wyrachowania, z umów, konkretnych dokumentów podpisywanych między członkami charakteryzowanego stowarzyszenia. Mają bazować na stosunkach rzeczowych. Wynikają nierzadko z wymiany dóbr materialnych.