Rada duszpasterska Celem istnienia rady duszpasterskiej okazuje się poszukiwanie sposobów na to, aby wzajemnie rozwiązań problemy duszpasterskie, co więcej ma analizować sytuację występującą w obszarze danego duszpasterstwa. Rada parafialna Jednym z typów charakterystycznych wspólnot duszpasterskich okazuje się rada parafialna. Jest to wspólnota, która powinna mieć członków cieszących się w powszechnym zaufaniu. Jest to zbiorowość ludzi […]