Rada duszpasterska i parafialna

Rada duszpasterska

Celem istnienia rady duszpasterskiej okazuje się poszukiwanie sposobów na to, aby wzajemnie rozwiązań problemy duszpasterskie, co więcej ma analizować sytuację występującą w obszarze danego duszpasterstwa.

Rada parafialna

Jednym z typów charakterystycznych wspólnot duszpasterskich okazuje się rada parafialna. Jest to wspólnota, która powinna mieć członków cieszących się w powszechnym zaufaniu. Jest to zbiorowość ludzi głęboko religijnych. Do tego proboszcz jest zobowiązany przedstawiać radzie parafialnej zamierzenia, które dotyczą nowych inwestycji, remontów, prac konserwacyjnych oraz ofiary, darowizny. Rada parafialna trwa w swojej kadencji pięć lat. Nierzadko jest przedłużana.