Grupy i pielgrzymki

Grupy

W zakresie wspólnot duszpasterskich wyróżnia się szereg rozlicznych rodzajów wspólnot, do jakich zalicza się przede wszystkim scholę, ministrantów, żywy różaniec, akcję katolicką i wiele innych, podobnych.

Pielgrzymka

Pielgrzymka jest to specjalnie zorganizowana podróż, jaka odbywa się z powodów czysto religijnych. Mówi się o wyjazdach do sanktuariów rozsianych w obrębie danego województwa, jak także krajowych pielgrzymkach a nawet zagranicznych, do świętych miejsc kultu religijnego.