Forma prawna wspolnoty mieszkaniowej

Ogólnie wspólnota mieszkaniowa to taka jednostka organizacyjna, jaka nie ma osobowości prawnej. W zasadzie to coś na wzór swego rodzaju spółki, firmy czy przedsiębiorstwa. Do niej natomiast przystępują jej poszczególni członkowie automatycznie, czy chcą czy nie chcą, zaraz po tym kiedy wejdą w prawo posiadania danego lokalu, czyli po prostu kupią konkretną nieruchomość.
Musimy wiedzieć, że wspólnota mieszkaniowa powinna cechować się nabywaniem praw, zaciąganiem zobowiązań, pozbywaniem się praw oraz zobowiązań, ich pozyskiwaniem itd. Wspólnota mieszkaniowa ma być efektem wspólnych działań kilku czy kilkudziesięciu nawet właścicieli, będących elementami składowymi charakteryzowanej wspólnoty. Ogólnie wspólnota mieszkaniowa w rozumieniu obowiązujących i istniejących przepisów prawnych posiada przede wszystkim swoją firmę, jaka nazwana jest po prostu wspólnota mieszkaniowa, ewentualnie po tym określeniu wprowadzone jest dodatkowe nazewnictwo, a często adres placówki, siedzibę czyli adres jednego z zarządzających wspólnotą mieszkaniową w ogóle, na przykład adres i dane kontaktowe administratora wybranego przez wspólnotę mieszkaniową, organy, jakie stanowi zarząd wspólnoty albo również zgromadzenie ogółu właścicieli.
Do tego niezbędne pod względem formy prawnej wspólnoty mieszkaniowej są numery – REGON oraz NIP. Pierwszy z nich to numer, który jest nadawany przez Główny Urząd Statystyczny, drugi natomiast to numer nadawany przez właściwy Urząd Skarbowy.