Rodzaje wspolnot mieszkaniowych

Istnieje wiele rozlicznych rodzajów wspólnot, ale wśród nich bardzo ciekawym obszarem i swego rodzaju stowarzyszeniem okazuje się być wspólnota mieszkaniowa. W obrębie wspólnoty mieszkaniowej natomiast wyszczególnia się generalnie dwa rodzaje tychże wspólnot. Po pierwsze można mówić o małej wspólnocie mieszkaniowej, a więc to pojęcie mała odnosi się do maksymalnie siedmiu lokali.
Jest to pojęcie i rozporządzenie, które zostało wprowadzone na mocy Ustawy o Własności Lokali. Drugi rodzaj wspólnot mieszkaniowych to natomiast duża wspólnota mieszkaniowa, jaka ma w swym zakresie minimalnie osiem lokali. Jest ona powołana na podstawie ustawy o własności lokali.