Religia a wspolnota

Do grupy popularnych rodzajów wspólnot, jakie dzisiaj bardzo często występują w naszym kraju zalicza się przykładowo wspólnoty religijne. Jest to zrzeszenie oraz stowarzyszenie wielu osób, które są połączone ze sobą identycznymi przekonaniami religijnymi. Najczęściej mówi się tu o gigantycznych wspólnotach religijnych, mających rozlicznych członków.
Oczywiście nie oznacza to, że na przykład wspólnoty katolickie występują jedynie w Polsce, w Polsce są wspólnoty polskie o charakterze katolickim, gdzie indziej inne. Na całym świecie można przecież znaleźć rozsianych wyznawców rozmaitych wierzeń religijnych, nie są oni skoncentrowani wyłącznie w obrębie jednego kontynentu, kraju czy rejonu. Wspólnota religijna stawia sobie za cel jedno – szerzenie religijności w danym, obranym przez wspólnotę wymiarze. A zatem mają ci ludzie zbliżony mniej więcej do siebie tryb i styl życia. Weźmy za przykład wspólnotę religijną typową w naszym kraju Polsce. Katolicy co dzień rano i wieczorem modlą się, co tydzień w niedzielę chodzą na msze święte o tych samych, zbiorowych godzinach, razem obchodzą moduły zapłonowe katolickie tradycje takie jak święta i wiążące się z tym symbole, obyczaje czy też gesty.
Powiedzmy na Boże Narodzenie wszyscy masowo ubieramy choinkę, zaś na Wielkanoc idziemy ze święconką do kościoła. Ogólnie można mówić więc o jednakowym przynajmniej w kontekście działania i wymiaru wspólnoty religijnej stylu życia. To jaki ma charakter dana wspólnota religijna to już kwestia odrębna i indywidualna dla każdej ze wspólnot z osobna. A mianowicie można wyróżniać wspólnoty religijne o charakterze formalnym, o charakterze nieformalnym, o zasięgu terytorialnym oraz personalny. Jako wspólnoty religijne określa się także wielorakie odłamy religijne, nurty w nich występujące oraz denominacje religijne i religie same w sobie, do tego dochodzą także Kościoły oraz związki wyznaniowe. Jeżeli chodzi o kościół katolicki, to wspólnotami religijnymi są diecezje, parafie, instytuty życia konsekrowanego, stowarzyszenia życia apostolskiego, stowarzyszenia wiernych, prałatury personalne itd.
Wszystkie te wspólnoty religijne natomiast występujące w obrębie kościoła katolickiego zostają uregulowane odpowiednio przez Kodeks Prawa Kanonicznego.