Żywy różaniec

Rodzaje grup duszpasterskich

Wspólnota duszpasterska jest to charakterystyczna wspólnota kościoła, jaka została założona zgodnie z wiarą katolicką przez Jezusa. Jest to środowisko wiary. W skład wspólnoty tu charakteryzowanej wchodzi na przykład Rada Duszpasterska, Caritas, Schola, Ministranci, Lektorzy itd.

Zywy Rozaniec

Żywym Różańcem określa się wspólnotę religijną osób świeckich. Tajemnice Różańca odmawia się co dzień. Wspólnoty te nierzadko określa się różami.

Religia a wspolnota

Do grupy popularnych rodzajów wspólnot, jakie dzisiaj bardzo często występują w naszym kraju zalicza się przykładowo wspólnoty religijne. Jest to zrzeszenie oraz stowarzyszenie wielu osób, które są połączone ze sobą identycznymi przekonaniami religijnymi. Najczęściej mówi się tu o gigantycznych wspólnotach religijnych, mających rozlicznych członków.
Oczywiście nie oznacza to, że na przykład wspólnoty katolickie występują jedynie w Polsce, w Polsce są wspólnoty polskie o charakterze katolickim, gdzie indziej inne. Na całym świecie można przecież znaleźć rozsianych wyznawców rozmaitych wierzeń religijnych, nie są oni skoncentrowani wyłącznie w obrębie jednego kontynentu, kraju czy rejonu. Wspólnota religijna stawia sobie za cel jedno – szerzenie religijności w danym, obranym przez wspólnotę wymiarze. A zatem mają ci ludzie zbliżony mniej więcej do siebie tryb i styl życia. Weźmy za przykład wspólnotę religijną typową w naszym kraju Polsce. Katolicy co dzień rano i wieczorem modlą się, co tydzień w niedzielę chodzą na msze święte o tych samych, zbiorowych godzinach, razem obchodzą katolickie tradycje takie jak święta i wiążące się z tym symbole, obyczaje czy też gesty.
Powiedzmy na Boże Narodzenie wszyscy masowo ubieramy choinkę, zaś na Wielkanoc idziemy ze święconką do kościoła. Ogólnie można mówić więc o jednakowym przynajmniej w kontekście działania i wymiaru wspólnoty religijnej stylu życia. To jaki ma charakter dana wspólnota religijna to już kwestia odrębna i indywidualna dla każdej ze wspólnot z osobna. A mianowicie można wyróżniać wspólnoty religijne o charakterze formalnym, o charakterze nieformalnym, o zasięgu terytorialnym oraz personalny. Jako wspólnoty religijne określa się także wielorakie odłamy religijne, nurty w nich występujące oraz denominacje religijne i religie same w sobie, do tego dochodzą także Kościoły oraz związki wyznaniowe. Jeżeli chodzi o kościół katolicki, to wspólnotami religijnymi są diecezje, parafie, instytuty życia konsekrowanego, stowarzyszenia życia apostolskiego, stowarzyszenia wiernych, prałatury personalne itd.
Wszystkie te wspólnoty religijne natomiast występujące w obrębie kościoła katolickiego zostają uregulowane odpowiednio przez Kodeks Prawa Kanonicznego.